Lukáš Danko - Ovečka Anička
"V čase, keď chce každý inovovať, my chceme tradície zachovať..." "When everyone wants to innovate, we want traditions to preserve."

Milí zákazníci!

Cvičná firma Lukáš Danko - Ovečka Anička je späť a je pripravená plniť Vaše priania. Dúfame, že nový školský rok bude minimálne tak úspešný, ako tie predošlé a Vy, naši zákazníci, budete rovnako spokojní ako počas minulých rokov. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!  

Dear customers!

Practice company Lukáš Danko - Ovečka Anička is back ad ready to solve your wishes. We hope, that new school year will be at at least as successful as previous years, and you, our sustomers will be coutent like in last years.

We are happy to cooperate with you!